Baza wiedzy

Metody utylizacji odpadów

Różne metody utylizacji odpadów

Oferujemy sprawdzone metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i przemysłowych. Posiadamy kilka linii technologicznych, przeznaczonych do neutralizacji szkodliwych odpadów. Przekonaj się jak nasza oferta prezentuje się na tle popularnych metod utylizacji.

Niebezpieczne odpady przemysłowe

Niebezpieczne odpady przemysłowe

Posiadamy instalacje przystosowane do unieszkodliwiania różnego rodzaju odpadów – poczynając od tych szczególnie niebezpiecznych, a kończąc na produktach ubocznych produkcji przemysłowej jak, chłodziwa, ścieki pogalwaniczne.

Metody utylizacji odpadów

Utylizacja odpadów ropopochodnych

Wśród milionów śmieci, generowanych każdego dnia przez człowieka, znajdują się również szczególnie niebezpieczne odpady ropopochodne. Ze względu na ich negatywny wpływ na zdrowie i życie człowieka oraz środowisko, ich transport i utylizacja muszą odbywać się według określonych prawnie zasad.

Metody utylizacji odpadów

Skład chemiczny i właściwości odpadów oraz ich wpływ na środowisko

Wiele firm każdego dnia generuje znaczne ilości niebezpiecznych odpadów. Ich skład chemiczny może mieć szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. W naszym artykule dowiesz się, jakie śmieci są najbardziej niebezpieczne, a także które z nich powinny być objęte profesjonalną utylizacją.

Metody utylizacji odpadów

Recykling odpadów drewnianych

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym recyklingu odpadów drewnianych. Są to niezwykle istotne procesy, bowiem umożliwiają odzysk tych naturalnych i przydatnych surowców. Wśród nich warto zwrócić uwagę na palety, których naprawa czy utylizacja są określone w poszczególnych aktach prawnych.

Czym jest karta ewidencji odpadów

Czym jest karta ewidencji odpadów?

Produkcja uboczna jest nieuniknioną konsekwencją wielu złożonych procesów przetwórczych. Przedsiębiorstwa, niezależnie od ilości zatrudnianych pracowników czy długości swojego istnienia, podlegają kontroli gospodarki odpadów, czyli formie rozliczenia z utylizacji powstałych w ramach działań firmy śmieci.Presseko - transport odpadów niebezpiecznych