Odpady komunalne

Pod kodem z numerem 20 nazwane zostały odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) są to na przykład nieczystości ze studzienek kanalizacyjnych, niektóre środki ochrony roślin, detergenty, odczynniki fotograficzne, oleje, tłuszcze. Takie zanieczyszczenia mogą być generowane przez targowiska, podczas czyszczenia ulic, pielęgnacji ogrodów czy cmentarzy.

Unieszkodliwienie odpadów komunalnych z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Podejmujemy się usług w zakresie odbioru zanieczyszczeń zakwalifikowanych do tej grupy, ich transportu i całkowitej utylizacji. Unieszkodliwiamy w sposób zgodny z ustalonymi normami prawnymi produkty uboczne oczyszczania kanalizacji lub prac w miejskich ogrodach czy cmentarzach, zawsze mając na względzie dobro Klienta, środowiska oraz bezpieczeństwo dla otoczenia. Zachęcamy do podjęcia z nami współpracy w zakresie unieszkodliwiania odpadów. Chcemy zagwarantować Państwu usługi na najwyższym poziomie.transport odpadów niebezpiecznych