Odpady kopalne i wydobywcze

Zanieczyszczenia oznaczone kodem rozpoczynającym się od “01” powstają najczęściej w trakcie poszukiwania, pozyskiwania oraz chemicznej i fizycznej obróbki rud metali i innych materiałów kopalnych. Kategoria ta obejmuje między innymi urobki skalne, piaski, żwiry, gliny oraz iły, pozostałości po flotacyjnym wzbogacaniu złóż, płuczki wiertnicze oraz szlamy. Mogą one mieć formę stałą lub ciekłą, między innymi roztworu lub zawiesiny. Zdarza się, iż poszczególne odpady zawierają znaczne ilości substancji niebezpiecznych dla zdrowia, dlatego konieczne jest ich odpowiednie zabezpieczenie w trakcie transportu oraz miejscu składowania.

Zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi, w tym również przepisy dotyczące obiektów ich składowania oraz procesów unieszkodliwiania, zawarte są w treści ustawy z 10 lipca 2008 roku. Decydując się na skorzystanie z pomocy naszej firmy, zyskują Państwo pewność, iż utylizacja pozostałości kopalnych odbywa się w zgodzie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa i bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne.transport odpadów niebezpiecznych