Odpady będące pozostałościami procesów termicznych

Grupa oznaczona kodem “10” należy do najliczniejszych kategorii w całej klasyfikacji zanieczyszczeń. Obejmuje ona wszystkie substancje będące produktami procesów przemysłowych, które zachodzą przy wykorzystaniu wysokich temperatur. Zaliczają się do nich między innymi lotne popioły węgla, torfu oraz drewna nie poddawanego obróbce chemicznej, a także żużle i pyły z kotłów oraz inne pozostałości w reakcjach spalania. W grupie tej zawierają się również odpady hutnicze powstające w czasie przetwarzania żelaza, stali, aluminium, ołowiu, cynku i miedzi, a także metali szlachetnych takich złoto, srebro oraz platyna.

W kategorii “10” mieszczą się również odpady z branży odlewniczej metali żelaznych i nieżelaznych, a także zanieczyszczania produkowane przez huty szkła. Są to między innymi szlamy powstające w procesie polerowania i szlifowania, a także resztki z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej, które mogą zawierać niebezpieczne substancje takie jak azbest. Ze względu na nie utylizacja odpadów z tej grupy wymaga dużej dbałości i odpowiedniego zaplecza technologicznego.transport odpadów niebezpiecznych