Odpady z obróbki chemicznej oraz powlekania powierzchni metali

Celem procesów takich jak galwanizacja, cynkowanie, fosforowanie lub alkaliczne odtłuszczanie, jest poprawa właściwości fizycznych i zwiększenie wytrzymałości tworzyw metalowych. W trakcie tych reakcji powstają liczne zanieczyszczenia, takie jak szlamy i wody popłuczne, które zawierać mogą domieszki groźne zarówno dla środowiska jak i ludzkiego zdrowia. Substancje takie jak alkalia trawiące, zużyte żywice jonowymienne czy pochodne cyjanków uznawane są za niebezpieczne, dlatego ich przechowywanie i utylizacja muszą odbywać się w ściśle kontrolowanych warunkach. Aby ułatwić procedurę, pozostałości po obróbce chemicznej i powlekaniu metali zostały w klasyfikacji odpadów oznaczone kodem “11”.

Nasza firma dysponuje niezbędnym sprzętem i posiada w pełni wykwalifikowaną kadrę, dzięki której jest w stanie w bezpieczny i zgodny z przepisami sposób utylizować tego rodzaju zanieczyszczenia. Osad powstały w wyniku unieszkodliwiania odpadów pozbawiony jest groźnych domieszek, dzięki czemu może być wykorzystywany później w procesach rekultywacji składowisk śmieci.transport odpadów niebezpiecznych