Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw

To wyjątkowo niebezpieczna grupa odpadów, których niewłaściwa utylizacja lub jej brak może zagrażać zdrowiu ludzi bądź nieść za sobą wiele negatywnych skutków dla środowiska. Oleje przepracowane oraz odpady ciekłych paliw należące do kategorii oznaczonej kodem “13”, po przedostaniu się do gleby przyczynią się do zanieczyszczenia wód gruntowych, a w procesie niekontrolowanego spalania wydzielą do atmosfery wiele różnych wysoce toksycznych związków chemicznych. Do grupy tej należą emulsje olejowe, mineralne i syntetyczne oleje, smary, a także pozostałe ciecze i paliwa stosowane m.in. przez warsztaty samochodowe oraz stacje obsługi pojazdów, bazy transportowe, stocznie i statki żeglugi morskiej, a także przez zakłady przemysłowe, w których niezbędne są do prawidłowej pracy wielu urządzeń.

W PRESSEKO, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, odpady z kategorii “13”, których nie można poddać procesowi odzyskiwania, unieszkodliwiamy w odpowiedni dla danej substancji sposób. W procesie tym eliminowane są wszelkie substancje szkodliwe i trujące.transport odpadów niebezpiecznych