Odpady drukarskie i lakiernicze

Wytwarzanie i stosowanie różnego rodzaju warstw ochronnych, barwników, klejów oraz spoiw prowadzi do powstawania produktów ubocznych, które w klasyfikacji zanieczyszczeń zostały zaliczone do kategorii “08”. Mimo, iż same stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, mają one duże znaczenie dla ekologii, ponieważ bardzo często wykorzystuje się je jako składnik przy produkcji paliw alternatywnych. Do odpadów tej grupy zaliczane są między innymi szlamy, zawiesiny oraz zanieczyszczenia w formie stałej zawierające pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników i roztworów trawiących, klejów i materiałów ceramicznych.

Nasza firma zapewnia bezpieczny i zgodny z procedurami odbiór odpadów drukarskich i lakierniczych. Za pomocą zaawansowanych reakcji chemicznych przeprowadzimy ich profesjonalną utylizację, której produktem będzie czysta woda oraz nieszkodliwy osad, wykorzystywany później do rekultywacji miejsc składowania śmieci.transport odpadów niebezpiecznych