Odpady medyczne i weterynaryjne

Kategoria, która widnieje pod kodem nr 18 dotyczy działalności medycznej. Odpady medyczne i weterynaryjne pochodzą głównie z gabinetów lekarskich, sal zabiegowych, szpitali i klinik dentystycznych. Wśród metod unieszkodliwiania ich wymienia się m. in. proces spalania, autoklawowanie, dezynfekcję termiczną. Jako firma świadczymy usługi utylizowania m.in. narzędzi chirurgicznych, niebezpiecznych chemikaliów, odczynników, amalgamatu dentystycznego i leków.

Utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych

Zachowujemy najwyższe standardy unieszkodliwiania nieczystości. Świadczymy usługi zawsze zgodnie z ustalonymi procedurami oraz w poszanowaniu przepisów i regulacji prawnych. Nasza oferta obejmuje bezpieczny odbiór pozostałości, transport i pełne unieszkodliwienie. Przyjmujemy oprócz leków, chemikaliów, odczynników, narzędzi również zużyte kąpiele aktywne biologicznie. Nasza firma dokłada wszelkich starań, by mieli Państwo pewność, że w należyty i odpowiedzialny sposób dopełniamy swoich obowiązków.transport odpadów niebezpiecznych