Odpady budowlane

Zaczynająca się od numeru 17 kategoria odpadów dotyczy działań remontowo-budowlanych. Najczęściej zalicza się do niej wszelkiego rodzaju nieczystości powstające podczas renowacji, budowy, remontów wszelkich budynków, głównie są to: gruz, beton, cegły, papa i ceramika. Do tej grupy zaliczymy również asfalt i produkty smołowe - pozostałości po robotach remontowych lub rozbudowach infrastruktury drogowej. Oferujemy kompleksowe usługi demontażu, odbioru nieczystości oraz neutralizacji.

Odpady remontowo-budowlane

Materiałem, którego najczęściej pozbywają się budowlańcy podczas prac modernizacyjnych jest oprócz cegieł, gruzu i betonu również urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi. Oferujemy prace związane z odbiorem urobków z pogłębiania zawierających szkodliwe dla zdrowia substancje, ich transport i całkowitą utylizację. Pozbywamy się także resztek papy, smoły, asfaltu. Dokonując decyzji o podjęciu z nami współpracy, mogą mieć Państwo pewność, że podczas prac dochowane zostaną wszelkie standardy bezpieczeństwa oraz przepisy regulujące unieszkodliwianie tego typu śmieci.transport odpadów niebezpiecznych