Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów

Kategoria numer 19 klasyfikuje odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych. Wśród nich występują, m.in. żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne, osady filtracyjne czy zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych. W profesjonalny i w pełni bezpieczny sposób zajmujemy się odbiorem tego typu pozostałości, transportem i unieszkodliwieniem.

Unieszkodliwienie odpadów z instalacji zagospodarowania odpadów

Również firmy na co dzień zajmujące się zanieczyszczeniami generują nieczystości. Naszym zadaniem jest ich bezpieczna i niezagrażająca środowisku utylizacja. Zajmujemy się również utylizacją niebezpiecznych substancji pod czujną kontrolą wszelkich działań. Nawiązując współpracę z naszym przedsiębiorstwem, mogą mieć Państwo pewność, że dołożymy wszelkich starań, by cały proces odbył się w bezpieczny, zgodny z odgórnie ustalonymi normami sposób. Respektujemy wszelkie przepisy prawne.transport odpadów niebezpiecznych