Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego

Produkcja paliw, olejów, smarów oraz asfaltu odbywa się na skalę przemysłową w kolumnach rektyfikacyjnych. Proces ten powoduje tworzenie się licznych produktów ubocznych, które w klasyfikacji odpadów oznaczone zostały wspólnym kodem “05”. Mogą to być zarówno pozostałości o stałym skupienia, na przykład ił, glina lub osady kotłowe, jak i mieszaniny różnych cieczy. Bardzo często zawierają one domieszki groźnych dla zdrowia i życia substancji, między innymi rtęci lub siarki. Mogą one również wydzielać toksyczne gazy, takie jak benzen oraz toluen. Ze względu na występowanie bezpośredniego zagrożenia, ten rodzaj odpadów wymaga szczególnej ostrożności w trakcie transportu oraz podczas składowania - nawet niewielki wyciek może doprowadzić do skażenia środowiska naturalnego, a u osób, które będą miały z nimi kontakt, wywołać komplikacje zdrowotne.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz zaawansowanemu zapleczu technologicznemu, jesteśmy w stanie w prawidłowy i bezpieczny sposób transportować oraz utylizować odpady pochodzące z procesów rafinacyjnych.transport odpadów niebezpiecznych