Odpady z rolnictwa i przetwórstwa żywności

Zakładowe procesy produkcyjne obejmują między innymi mycie, obieranie oraz rozdrabnianie surowców, a powstające w ich trakcie zanieczyszczenia oznaczone zostały kodem “02”. Obejmują one nie tylko odpady powstające w trakcie powstawania produktów spożywczych, ale również pozostałości z upraw hydroponicznych, osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, a także resztki konserwantów. Do kategorii tej zakwalifikowane zostały również nieczystości wytwarzane przez przedsiębiorstwa z branży sadowniczej, leśnictwa, łowiectwa oraz rybołówstwa.

Unieszkodliwianie tego typu zanieczyszczeń wymaga przede wszystkim przeprowadzenia szczegółowych wstępnych analiz, dzięki którym możliwe jest dokonanie właściwej selekcji. W kolejnych etapach, wykorzystujących zaawansowane procesy chemiczne i fizyczne, następuje skuteczna eliminacja i neutralizacja szkodliwych substancji. Dzięki zaawansowanym metodom transportu oraz magazynowania wszystkie powierzone nam odpady poddawane są bezpiecznej obróbce i tam, gdzie to możliwe poddawane recyklingowi.transport odpadów niebezpiecznych