Odpady z przemysłu tekstylnego

Zanieczyszczenia przypisane do kategorii “04” pochodzą z procesów produkcyjnych tkanin, skór oraz odzieży. Zaliczane są do nich między innymi pozostałości po odtłuszczaniu, które zwykle zawierają duże stężenie rozpuszczalników, a także brzeczki garbujące, resztki barwników i pigmentów, odpady garbowanej skóry oraz organiczne substancje wytwarzające się jako produkty uboczne branży tekstylnej, jak na przykład woski oraz tłuszcze. Tą samą kategorią objęte są również osady pochodzące z oczyszczalni ścieków zainstalowanych w fabrykach tkanin, garbarniach skóry, farbiarniach i podobnych obiektach.

Dzięki odpowiednim procesom technologicznym nasza firma jest w stanie skutecznie i z zachowaniem procedur bezpieczeństwa eliminować odpady pochodzące z przemysłu tekstylnego. Produktem naszych działań jest czysta woda uwalniana do naturalnych zbiorników oraz osad, który, jeśli jest to możliwe, wykorzystany zostaje w procesie rekultywacji składowisk.transport odpadów niebezpiecznych