Odpady przemysłu chemii organicznej

Grupa odpadów oznaczona w klasyfikacji liczbą “07” należy do najliczniejszych, ponieważ obejmuje ona substancje organiczne wykorzystywane w praktycznie każdej branży. Jako przykład wskazać można rozpuszczalniki i ługi macierzyste, wapna pokarbidowe, wody popłuczne oraz pozostałości po różnego rodzaju destylacjach. Wiele z tych mieszanin zawierać może niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia związki chemiczne. W kategorii tej znalazły się również odpady pochodzenia silikonowego i gumowego, a także zwroty kosmetyków i próbek, które nie powinny przedostawać się do środowiska naturalnego.

Unieszkodliwianie zanieczyszczeń zaliczanych do kategorii “07” poprzedzane jest szczegółowymi analizami, dzięki którym możliwa jest prawidłowa selekcja odbieranych od klientów odpadów. Nowoczesny park przemysłowy pozwala nam zagwarantować, że wszystkie powierzone nam złoża zostaną przetworzone w sposób zgodny z obowiązującymi normami i bezpieczny dla środowiska.

Fachowa utylizacja odpadów przemysłu chemii organicznej

Zanieczyszczenia generowane w tym obszarze charakteryzują się ogromną różnorodnością pod względem swoich właściwości. Wśród nich znajdziemy zarówno osady z zakładowych oczyszczalni ścieków i pozostałości z produkcji preparatów biobójczych czy środków ochrony roślin, jak i toksyczne substancje wytrącające się w procesach technologicznych związanych z wytwarzaniem włókien syntetycznych oraz tworzyw sztucznych. W grupie “07” nietrudno spotkać związki stanowiące bardzo duże zagrożenie dla gleby i wód gruntowych. Wymagają one zatem nie tylko specjalistycznych środków transportu, ale zapewnienia bezpiecznych warunków magazynowania i poddania obróbce na wydzielonych liniach unieszkodliwiania.

Firma Presseko zapewnia profesjonalną, kompleksową obsługę w tym zakresie. Odpady przemysłu chemii organicznej unieszkodliwiamy z wykorzystaniem własnego układu neutralizującego o powierzchni 3000 m² funkcjonującego na podstawie pozwolenia zintegrowanego. Jest to jedna z największych instalacji tego typu w Polsce – jej zdolność przetwarzania wynosi w przypadku substancji innych niż niebezpieczne 70 tysięcy Mg rocznie!

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Wszystkie procesy technologiczne zachodzące na poszczególnych liniach przeznaczonych m.in. do unieszkodliwiania odpadów przemysłu chemii organicznej kontrolowane są przez niezależne jednostki badawcze. W tym obszarze podejmujemy współpracę z renomowanymi podmiotami z całego kraju. Laboratoria odpowiedzialne są ponadto za bieżącą analizę przyjmowanych przez nas zanieczyszczeń.

Przeznaczone do utylizacji odpady z przemysłu chemii organicznej przyjmujemy zarówno w formie stałej, jak i płynnej bądź półpłynnej. Dysponujemy rozbudowaną flotą transportową, więc jesteśmy w stanie obsłużyć nawet największe zakłady produkcyjne funkcjonujące na terenie Polski. Odbieramy zanieczyszczenia, osady i pozostałości poprodukcyjne znajdujące się w kontenerach, dużych pojemnikach do przewozu luzem (DPPL) o pojemności 1000 litrów, cysternach asenizacyjnych i innego rodzaju zbiornikach.

Chętnie omówimy z Państwem warunki naszej współpracy. Zapraszamy do kontaktu, firma Presseko gwarantuje bezpieczne dla środowiska i optymalne pod względem kosztów unieszkodliwienie odpadów generowanych przez przemysł chemii organicznej, niezależnie od gałęzi.transport odpadów niebezpiecznych