Odpady z obróbki metali i tworzyw sztucznych

W kategorii oznaczonej numerem “12” mieszczą się wszystkie zanieczyszczenia powstające w wyniku takich procesów jak spawanie, toczenie, szlifowanie oraz piłowanie. Należą do nich nie tylko szkodliwe dla zdrowia pyły i cząstki, ale również oleje mineralne, emulsje opadowe, woski oraz tłuszcze, które w przypadku braku należytego nadzoru, mogą zanieczyszczać i degenerować zasoby wody pitnej. Szlamy poszlifierskie oraz ciecze myjące używane do odtłuszczania mogą również zawierać chlorowce i inne niebezpieczne substancje chemiczne. W trosce o środowisko naturalne zakłady zajmujące się obróbką mechaniczną metali i tworzyw sztucznych zobowiązane są w prawidłowy sposób magazynować odpady i zadbać o ich profesjonalną utylizację.

Dzięki zaawansowanym procesom technologicznym nasza firma jest w stanie skutecznie unieszkodliwiać wyżej wymienione zanieczyszczenia. Do neutralizowania niebezpiecznych związków wykorzystujemy wieloetapowe reakcje chemiczne i procesy, które nie wywierają negatywnego wpływu na zdrowie pracowników oraz ekosystemy.transport odpadów niebezpiecznych