Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Instalacja

Posiadamy zajmującą 3000 m2 powierzchni własną instalację unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych, niż niebezpieczne. Instalacja działa na podstawie pozwolenia zintegrowanego.

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych

Magazyn i transport

Posiadamy własne specjalistyczne środki transportu oraz 5000 m2 powierzchnii magazynowo - produkcyjnej wraz ze zbiornikami magazynującymi odpady ciekłe o łącznej pojemności 800 m3.

Laboratorium utylizacji odpadów niebezpiecznych

Laboratorium

Nad całością działalności instalacji Presseko czuwają doświadczeni specjaliści z laboratorium nadzorującego procesy technologiczne oraz badającego skład przyjmowanych odpadów.