Odpady z przemysłu fotograficznego

Dzięki procesowi cyfryzacji technologia wywoływania zdjęć uległa znacznemu uproszczeniu, jednak wiele zakładów fotograficznych wciąż tworzy odbitki tradycyjną metodą. W procesie tym używanych jest wiele niebezpiecznych dla środowiska chemikaliów, które nie powinny być wylewane do ścieków i klasyfikowane są jako groźne odpady, zaliczane do wspólnej kategorii oznaczonej kodem “09”. Do tego typu nieczystości zaliczane są między innymi roztwory utrwalaczy, aktywatorów oraz płynów wywołujących opartych na rozpuszczalnikach. W grupie tej mieszczą się również błony i papiery fotograficzne, które zawierać mogą związki srebra. Koniecznością poprawnej utylizacji objęte są również jednorazowe aparaty fotograficzne - zarówno modele posiadające baterie jak i ich pozbawione, a także przeterminowane odczynniki fotograficzne.

Utylizacja odpadów fotograficznych wymaga nie tylko szczególnej ostrożności, ale również zastosowanie specjalistycznego sprzętu. Nasza firma posiada zaplecze techniczne umożliwiające sprawną neutralizację tego typu zanieczyszczeń.transport odpadów niebezpiecznych