Odpady z procesów przetwórstwa drewna

Jednym z najpopularniejszych surowców, który wykorzystywany jest przez wiele różnych branż, jest drewno. Służy ono między innymi do produkcji mebli, materiałów budowlanych oraz papieru. Odpady generowane przez tego typu zakłady oznaczone zostały wspólną kategorią “03”. Należą do nich między innymi pozostałości po konserwacji i impregnacji drewna, zanieczyszczenia po chemicznej i fizycznej przeróbce materiału, a także szlamy i osady wytwarzane w trakcie produkcji celulozy, wybarwiania makulatury oraz bielenie produkowanego papieru. Do grupy zalicza się również pozostałości zbierane przez oczyszczalnie ścieków, które pochodzą z zakładów trudniących się obróbka drewna.

Unieszkodliwianie odpadów z kategorii “03” wymaga specyficznych metod pracy, opartych na skomplikowanych procesach chemicznych. Ze względu na obecność groźnych substancji, w tym często również łatwopalnych chemikaliów, konieczne jest zachowanie restrykcyjnych procedur bezpieczeństwa, zarówno w trakcie samego oczyszczania jak i podczas transportu oraz magazynowania.transport odpadów niebezpiecznych