Odpady przemysłu chemii nieorganicznej

Kryteria podziału związków chemicznych ulegały licznym zmianom, obecnie przyjmuje się, że do nieorganicznych zaliczamy wszystkie substancje, które nie zawierają w swojej strukturze wiązania węgiel - wodór. Wiele z nich powszechnie wykorzystywanych jest w różnorodnych gałęziach przemysłu. Wśród przykładów wymienić można kwas siarkowy, który znalazł zastosowanie przy produkcji barwników, nawozów i pełni funkcję elektrolitu w akumulatorach, a także wodorotlenek sodu używany w produkcji mydeł lub kauczuku. Większość tych związków chemicznych wykazuje szkodliwe działanie na środowisko naturalne i może być groźna dla zdrowia, dlatego też traktowana jest jako szczególnie niebezpieczne odpady, oznaczone wspólnym numerem 06.

Nasza firma zajmuje się profesjonalną utylizacją pozostałości kwasów, wodorotlenków, soli, tlenków metali ciężkich oraz innych substancji pochodzenia nieorganicznego.

Bezpieczne i skuteczne unieszkodliwianie odpadów przemysłu chemii nieorganicznej

W ostatnich latach obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój tej gałęzi przetwórstwa, kluczowe stało się więc zapewnienie skutecznych metod zabezpieczania środowiska naturalnego przed pochodzącymi z niej produktami ubocznymi. Firma Presseko z siedzibą w Bolechowie (gmina Owińska) jest w tym obszarze jednym z liderów - utylizacja odpadów przemysłu chemii nieorganicznej odbywa się u nas na specjalnie wydzielonych liniach. Dysponujemy niezwykle rozbudowanym układem neutralizującym o łącznej powierzchni 3000 m², co pozwala nam na unieszkodliwienie nawet 30 000 Mg substancji niebezpiecznych rocznie.

Jak przebiega proces neutralizacji w naszym przedsiębiorstwie?

Jest on podzielony na kilka etapów. Najpierw odpady przemysłu chemii nieorganicznej przeznaczone do unieszkodliwienia poddawane są wstępnej segregacji, a następnie - już pogrupowane według zbliżonych właściwości - trafiają do osobnych zbiorników magazynowych zabezpieczonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami Unii Europejskiej. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie analiz laboratoryjnych mających na celu ustalenie ich składu i pozyskanie wszystkich niezbędnych informacji na temat zawartej w nich substancji niebezpiecznej, a także jej stężenia.

Dopiero wówczas możliwe jest rozpoczęcie właściwego procesu neutralizacji toksycznych związków. Przyjęte przez Presseko środki wykorzystywane w procesach produkcyjnych zakładów specjalizujących się w wytwarzaniu np. materiałów budowlanych czy nawozów sztucznych, dostarczane są na odpowiednią linię unieszkodliwiania. Wyróżniamy wśród nich linie zaprojektowane pod kątem utylizacji takich odpadów przemysłu chemii nieorganicznej jak:

  • kwasy
  • cyjanki
  • osady pogalwaniczne

Eliminacja składników szkodliwych i trujących

Gdy niebezpieczne związki zostaną już zneutralizowane w wyniku procesów fizykochemicznych, powstaje mieszanina, która następnie poddawana jest jeszcze filtracji. Proces ten pozwala uzyskać nieszkodliwy dla środowiska osad i wodę nadającą się do zrzucenia do rzeki (oczywiście po odpowiedniej korekcie odczynu i innych parametrów).

Presseko utylizuje odpady przemysłu chemii nieorganicznej już od lat i stosuje metody unieszkodliwiania zaaprobowane przez instytucje zajmujące się ochroną zasobów naturalnych. Zapraszamy do skorzystania z naszych kompleksowych usług - z pewnością posiadamy odpowiednie środki transportu do odbioru odpadów z Państwa zakładu.transport odpadów niebezpiecznych