O firmie

Historia firmy Presseko sięga roku 1987 od tego czasu spółka prowadzi swoją działalność nieprzerwanie. Lokalizacja zakładu i jego powstanie nastąpiły równocześnie z decyzją o budowie Tłoczni Metali "Pressta" S.A na terenie Bolechowa k/Poznania. Spółka w pierwszym okresie swojej działalności zajmowała się unieszkodliwianiem odpadów pochodzących z własnej produkcji.

W 2001 roku podjęto uchwałę o wydzieleniu samodzielnego podmiotu o nazwie "Presseko Sp. z o.o.".

Od początku swojej działalności Presseko systematycznie budowało swoją markę na terenie Wielkopolski oraz ościennych województw ciągle rozszerzając zakres swojej działalności.


Instalacja utylizacji odpadów niebezpiecznych

W roku 2015 decyzją zarządu Mesko, które posiadało 100% udziałów spółki, Presseko stało się w pełni samodzielnym podmiotem z kapitałem prywatnym. W obecnej chwili dysponujemy jednym z największych zakładów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, które podawane są obróbce metodą fizyko- chemiczną. Współpracujemy z jednostkami badawczymi z całego kraju co pozwala nam na ciągłe doskonalenie naszych procesów i wprowadzanie nowych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.


transport odpadów niebezpiecznych

Zatrudnieni przez Nas pracownicy gwarantują swoją wiedzą i doświadczeniem należyte i profesjonalne postępowanie z odpadami.


Oferujemy kompleksową obsługę w dziedzinie gospodarki odpadami obejmującą transport, magazynowanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.


Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Instalacja

Posiadamy zajmującą 3000 m2 powierzchni własną instalację unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Instalacja działa na podstawie pozwolenia zintegrowanego.

Dysponujemy 9 wydzielonymi liniami obróbki odpadów.

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych

Magazyn i transport

Posiadamy specjalistyczne środki transportu oraz 5000 m2 powierzchnii magazynowo - produkcyjnej, zbiorniki do magazynowania odpadów ciekłych o łącznej pojemności 800 m3.

Oferujemy odbiór odpadów płynnych, półpłynnych i stałych - przyjęcie odpadów w różnorodnych pojemnikach tj. bębny 200kg i mniejsze, DPPL 1000, cysterny asenizacyjne, kontenery stalowe o różnej pojemności.

Laboratorium utylizacji odpadów niebezpiecznych

Laboratorium

Nad całością działalności naszej instalacji fizyko-chemicznego unieszkodliwiania odpadów czuwają doświadczeni specjaliści z laboratorium nadzorującego procesy technologiczne oraz badającego skład przyjmowanych odpadów.transport odpadów niebezpiecznych