Recykling odpadów drewnianych

Ilość śmieci, generowanych przez ludzi rośnie w zastraszającym tempie. Przejeżdżając obok wysypisk możemy dostrzec całe góry różnego rodzaju śmieci. Dlatego tak ważne jest szukanie sposobów ponownego wykorzystania poszczególnych surowców lub ich utylizacji.

Jednym z niezwykle popularnych i skutecznych technik jest odbiór i recykling odpadów drewnianych. Umożliwia on dokładne oczyszczenie oraz przetworzenie starych mebli, palet, elementów budowlanych lub rozbiórkowych, odpadów zielonych czy opakowań. Przykładów można mnożyć tysiące, są to bowiem wszystkie elementy drewniane, które uznawane są za nieużyteczne.

Proces odzysku surowca jest stosunkowo prosty i składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest oczywiście odbiór odpadów drewnianych od klienta oczyszczenie poszczególnych elementów z zanieczyszczeń, domieszek czy dodatkowych elementów. Ich rodzaj jest związany z pochodzeniem odbieranych śmieci – w przypadku elementów rozbiórkowych może być to tynk, różnego rodzaju farby i emalie, gwoździe itp. Przy odpadach zielonych jest to najczęściej ziemia, liście i inne.

Oczywiście sposób oczyszczania poszczególnych elementów drewnianych zależy od planowanego sposobu przetworzenia. Może odbywać się przy pomocy ręcznych urządzeń do obróbki, jak również specjalistycznych maszyn.

Po oczyszczeniu następuje proces dalszej obróbki, mający na celu przetworzenie poszczególnych elementów. Dzięki temu można wyprodukować z danego surowca kolejne konstrukcje. W zależności od potrzeb oraz rodzaju mogą to być:

  • materiały opałowe – z przygotowanych zrębków tworzy się konkretny kształt pelletu i sprzedaje w w workach; tak przygotowany opał jest chętnie stosowany zarówno w jednorodzinnych domach prywatnych, kamienicach, jak i siedzibach firm,
  • płyty wiórowe – można z nich budować wytrzymałe konstrukcje,
  • najczęściej meble; są one łatwe w obróbce oraz wytrzymałe na stosunkowo duże obciążenia; w ich przypadku często stosuje się laminowanie,
  • masa celulozowa – tworzy się z niej różnego rodzaju elementy papierowe – książki, zeszyty, torebki, plakaty i wiele innych,
  • materiały drewnopochodne,
  • biomasa lub paliwo w elektrociepłowniach – ekologiczny materiał, zapewniający niską spiekalność oraz wysokiej kaloryczności.

W tym miejscu należy wspomnieć także o szczególnym odpadzie drewnianym, jakim jest paleta oraz inne opakowania transportowe. Dokładne przepisy, ustalające sposób postępowania z tego typu śmieciami zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów.

Dokument ten określa między innymi, że aby móc prowadzić skup odpadów drewnianych typu palet, należy uzyskać specjalne zezwolenie, jak również pozwolenie na użytkowanie konkretnego obiektu budowlanego, przeznaczonego do tego typu prac.

Najczęściej prace z zakresu recyklingu palet obejmują ich demontaż, naprawę oraz przystosowanie do dalszego użytkowania. Konstrukcje, które nie nadają się do dalszego stosowania, podlegają utylizacji.

Dodatkowo firmy zajmujące się tą działalnością są zobowiązane do wystawiania dokumentów, potwierdzających przekazanie, odzysk bądź recykling danych śmieci – KPO, DPO lub DPR.Presseko - transport odpadów niebezpiecznych