Różne metody utylizacji odpadów

Gospodarstwa domowe, firmy, przedsiębiorstwa produkcyjne – w każdym segmencie ludzkiej działalności wytwarzane są odpady. W zależności od ich rodzaju (komunalne, niebezpieczne, przemysłowe, rolnicze) stosuje się odmienne metody utylizacji. Od składu, charakteru i potencjalnych problemów z rozkładem uzależnia się działania, których celem jest unieszkodliwienie odpadów oraz możliwie największe odzyskanie materiałów do ponownego wykorzystania. Obecnie można spotkać się z tradycyjnymi metodami utylizacji, jak:

- składowanie – jest to metoda unieszkodliwiania odpadów, która opiera się na składowaniu produktów poddanych innym metodom utylizacji . Stanowi właściwie metodą uzupełniającą, ponieważ coraz częściej śmieci od razu trafiają do miejsc, gdzie są przetwarzane w materiał, który może być ponownie wykorzystany.

- przetwarzanie termiczne – stanowi w dalszym ciągu najczęściej wykorzystywaną metodę utylizacji odpadów. Opiera się przede wszystkim na spalaniu, ale także odzyskiwaniu i wykorzystaniu ciepła powstającego w procesie spalania. Obejmuje również oczyszczanie spalin i innych produktów spalania oraz przygotowanie produktów spalania do ponownego wykorzystania. Zastosowanie tej metody pozwala zmniejszyć objętość odpadów o 10% , zaś masę nawet o 35%.W procesie spalania powstaje także energia, którą można wykorzystać na wiele sposobów.

- kompostowanie – opiera się na tlenowym, niskotemperaturowym rozkładzie substancji organicznej przy udziale mikroorganizmów. W tym procesie można zmniejszyć ogólną ilość odpadów kierowanych na wysypiska o nawet 50% . Śmieci są unieszkodliwione pod kątem sanitarno-epidemiologicznym, a składowanie niewykorzystanego kompostu nie sprawia większych trudności.

W naszej pracy stosujemy zaawansowane technologicznie rozwiązania, dzięki którym odpady niebezpieczne, przemysłowe, komunalne mogą zostać odpowiednio unieszkodliwione. Posiadamy kilka linii, które dedykowane są do innych rozwiązań, jak: neutralizacja zasad i alkalii, neutralizacja kwasów, neutralizacja odpadów chromowych. Wykorzystujemy przy tym procesy flokulacji i koagulacji, dzięki którym możliwe jest usunięcie z wody zawieszonych substancji oraz cząstek koloidalnych. Procesy te stosowane są w sedymentacji mieszaniny osadu i wody.

Prowadzone przez nas działania oraz nowoczesna instalacja umożliwiają nam także unieszkodliwianie emulsji i odpadów ropopochodnych, odpadów po procesie malowania, osadów pogalwanicznych. Dysponujemy również liniami, które dają możliwość rekultywacji gruntów metodą „ex situ”.

Sposób unieszkodliwiania odpadów należy zawsze dobierać do rodzaju odpadów.Presseko - transport odpadów niebezpiecznych