Utylizacja odpadów ropopochodnych

Generowanie różnego rodzaju śmieci jest naturalne dla każdego gospodarstwa domowego, firmy, zakładu produkcyjnego, fabryki itp. Istnieją jednak odpady, które są szczególnie niebezpieczne dla środowiska naturalnego, w związku z czym muszę być utylizowane w rygorystyczny, jasno określony sposób.

W naszej firmie zajmujemy się tego typu pracami, posiadając wszystkie niezbędne uprawnienia. Nasze usługi obejmują między innymi wyjątkowo niebezpieczne substancje ropopochodne.

Jakie odpady uważa się za ropopochodne?

Najczęściej do grupy tej zalicza się pozostałości związane z różnego rodzaju procesami przemysłowymi. Mogą być to chociażby zużyte ciecze z maszyn, separatorów i innych tego typu zbiorników. Często niebezpieczna jest zanieczyszczony określonymi związkami chemicznymi (np. ropa naftowa, smary itp.) ziemia lub szlam.

Cechą wyróżniającą tę kategorię odpadów jest wyjątkowo negatywny wpływ na środowisko naturalne, a poprzez to również na zdrowie i życie człowieka.

Szczegółowe wytyczne, dotyczące klasyfikowania substancji ropopochodnych, zawarte są w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku.

Jak wygląda utylizacja odpadów ropopochodnych w naszej firmie?

Standardowo usługa ta odbywa się zgodnie z wszystkimi regulacjami prawnymi, jak również zachowaniem pełnego bezpieczeństwa przewozu.

Jeśli chcesz zamówić usługę transportu i unieszkodliwienia substancji niebezpiecznych w naszej firmie, wystarczy, że do nas zadzwonisz. Wspólnie ustalimy dogodny termin, w którym będziemy mogli do Ciebie przyjechać.

Za pomocą profesjonalnego sprzętu umieszczamy odpady w specjalnie przygotowanych kontenerach i przewozimy je w odpowiednio przygotowane miejsca, przeznaczone do ich utylizacji, unieszkodliwienia bądź regeneracji.

Co oferujemy

Według aktualnych przepisów prawa polskiego, aby zajmować się przewozem bądź utylizacją odpadów niebezpiecznych, należy posiadać niezbędne uprawnienia i certyfikaty, potwierdzające kwalifikacje pracowników oraz posiadanie niezbędnego sprzętu, umożliwiającego przewóz szkodliwych substancji.

Nasza firma posiada wszystkie niezbędne dokumenty, pozwalające nie tylko na transport, ale także utylizację odpadów ropopochodnych. Dbając o kompleksowość naszych usług, we własnym zakresie dojeżdżamy do klienta i obieramy poszczególne substancje.

Korzystając z naszej pomocy masz pewność, że generowane przez Twój zakład pozostałości zostaną legalnie i przede wszystkim bezpiecznie unieszkodliwione.

Oferujemy usługi jednorazowe, jak również polegające na regularnej współpracy, obejmującej transport oraz utylizację. Nowoczesny i niezawodny sprzęt, który wykorzystujemy, pozwala nam na szybką i bezproblemową realizację poszczególnych zamówień.

Naszymi klientami są zarówno wielkie fabryki oraz zakłady produkcyjne, jak również różnego rodzaju instytucje czy niewielkie firmy.

Ze względu na bogaty park maszyn i pojazdów, jesteśmy w stanie dojechać do klienta z każdego zakątka Polski w możliwie najkrótszym czasie.Presseko - transport odpadów niebezpiecznych