Unieszkodliwiane odpady

Przedmiotem działalności instalacji należącej do "PRESSEKO" jest fizyko-chemiczne unieszkodliwianie odpadów przemysłowych a w szczególności: ścieków pogalwanicznych, szlamów pofiltracyjnych, osadów i odcieków ze składowisk, odczynników chemicznych, chłodziw i emulsji wodnych i innych odpadów typu przemysłowego.

 • KOD 01
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 01 01 01   - Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
  • 01 01 02   - Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
  • 01 03 04* - Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania
  • 01 03 05* - Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)
  • 01 03 06   - Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
  • 01 03 07* - Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
  • 01 03 09   - Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07
  • 01 03 80* - Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
  • 01 03 81   - Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
  • 01 03 99   - Inne nie wymienione odpady01 04 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
  • 01 04 07* - Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
  • 01 04 11   - Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
  • 01 04 12   - Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
  • 01 04 82* - Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 01 04 83   - Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82
  • 01 04 84* - Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne
  • 01 04 85   - Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
  • 01 04 99   - Inne nie wymienione odpady01 05 Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze
  • 01 05 04   - Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
  • 01 05 05* - Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
  • 01 05 06* - Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
  • 01 05 07   - Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
  • 01 05 08   - Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
  • 01 05 99   - Inne nie wymienione odpady
 • KOD 02
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 02 01 01 - Osady z mycia i czyszczenia
  • 02 01 09 - Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
  • 02 01 83 - Odpady z upraw hydroponicznych
  • 02 01 99 - Inne nie wymienione odpady02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
  • 02 02 01 - Odpady z mycia i przygotowywania surowców
  • 02 02 04 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • 02 02 99 - Inne nie wymienione odpady 02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
  • 02 03 01 - Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
  • 02 03 02 - Odpady konserwantów
  • 02 03 03 - Odpady poekstrakcyjne
  • 02 03 04 - Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
  • 02 03 05 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • 02 03 80 - Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
  • 02 03 81 - Odpady z produkcji pasz roślinnych
  • 02 03 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 02 04 01 - Osady z oczyszczania i mycia buraków
  • 02 04 02 - Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
  • 02 04 03 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • 02 04 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 02 05 01 - Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
  • 02 05 02 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • 02 05 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 02 06 01 - Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
  • 02 06 02 - Odpady konserwantów
  • 02 06 03 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • 02 06 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 02 07 01 - Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
  • 02 07 02 - Odpady z destylacji spirytualiów
  • 02 07 03 - Odpady z procesów chemicznych
  • 02 07 04 - Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa
  • 02 07 05 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • 02 07 80 - Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
  • 02 07 99 - Inne nie wymienione odpady
 • KOD 03
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 03 01 80* - Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
  • 03 01 81   - Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
  • 03 01 82   - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • 03 01 99   - Inne nie wymienione odpady
  • 03 02 01* - Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
  • 03 02 02* - Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
  • 03 02 03* - Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
  • 03 02 04* - Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
  • 03 02 05* - Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
  • 03 02 99   - Inne nie wymienione odpady
  • 03 03 02   - Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)
  • 03 03 05   - Szlamy z odbarwiania makulatury
  • 03 03 09   - Odpady szlamów defekosaturacyjnych
  • 03 03 10   - Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
  • 03 03 11   - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
  • 03 03 80   - Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
  • 03 03 81   - Szlamy z innych procesów bielenia
  • 03 03 99   - Inne nie wymienione odpady
 • KOD 04
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 04 01 01   - Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
  • 04 01 02   - Odpady z wapnienia
  • 04 01 03* - Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
  • 04 01 04   - Brzeczka garbująca zawierająca chrom
  • 04 01 05   - Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu
  • 04 01 06   - Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • 04 01 07   - Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • 04 01 08   - Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
  • 04 01 99   - Inne nie wymienione odpady
  • 04 02 10   - Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
  • 04 02 14* - Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
  • 04 02 15   - Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
  • 04 02 16* - Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
  • 04 02 17   - Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
  • 04 02 19* - Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 04 02 20   - Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
  • 04 02 80   - Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
  • 04 02 99   - Inne nie wymienione odpady
 • KOD 05
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 05 01 09* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 05 01 10   - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
  • 05 01 11* - Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
  • 05 01 12* - Ropa naftowa zawierająca kwasy
  • 05 01 13   - Osady z uzdatniania wody kotłowej
  • 05 01 14   - Odpady z kolumn chłodniczych
  • 05 01 15* - Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
  • 05 01 16   - Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
  • 05 01 99   - Inne nie wymienione odpady
  • 05 06 04   - Odpady z kolumn chłodniczych
  • 05 06 80* - Odpady ciekłe zawierające fenole
  • 05 06 99   - Inne nie wymienione odpady
  • 05 07 01* - Osady zawierające rtęć
  • 05 07 02   - Odpady zawierające siarkę
  • 05 07 99   - Inne nie wymienione odpady
 • KOD 06
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 06 01 01* - Kwas siarkowy i siarkawy
  • 06 01 02* - Kwas chlorowodorowy
  • 06 01 03* - Kwas fluorowodorowy
  • 06 01 04* - Kwas fosforowy i fosforawy
  • 06 01 05* - Kwas azotowy i azotawy
  • 06 01 06* - Inne kwasy
  • 06 01 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 06 02 01* - Wodorotlenek wapniowy
  • 06 02 03* - Wodorotlenek amonowy
  • 06 02 04* - Wodorotlenek sodowy i potasowy
  • 06 02 05* - Inne wodorotlenki
  • 06 02 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 06 03 11* - Sole i roztwory zawierające cyjanki
  • 06 03 13* - Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
  • 06 03 14* - Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
  • 06 03 15* - Tlenki metali zawierające metale ciężkie
  • 06 03 16 - Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15
  • 06 03 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 06 04 04* - Odpady zawierające rtęć
  • 06 04 05* - Odpady zawierające inne metale ciężkie
  • 06 04 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 06 05 02* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 06 05 03 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
  • 06 06 02* - Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
  • 06 06 03 - Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
  • 06 06 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 06 07 02* - Węgiel aktywny z produkcji chloru
  • 06 07 03* - Osady siarczanu baru zawierające rtęć
  • 06 07 04* - Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
  • 06 07 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 06 08 02* - Odpady zawierające niebezpieczne silikony
  • 06 08 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 06 09 03* - Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
  • 06 09 04 - Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
  • 06 09 80 - Fosfogipsy
  • 06 09 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 06 10 02 - Odpady zawierające substancje niebezpieczne
  • 06 10 99 - Inne nie wymienione odpady 06 11 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
  • 06 11 01 - Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
  • 06 11 80 - Odpady z produkcji związków cyrkonu
  • 06 11 81 - Odpady z produkcji związków chromu
  • 06 11 82 - Odpady z produkcji związków kobaltu
  • 06 11 83 - Odpadowy siarczan żelazawy
  • 06 11 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 06 13 01* - Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
  • 06 13 02 - Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
  • 06 13 03 - Czysta sadza
  • 06 13 05* - Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
  • 06 13 99 - Inne nie wymienione odpady
 • KOD 07
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
  • 07 01 03* - Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 01 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 01 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 01 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
  • 07 01 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 01 10* - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
  • 07 01 11* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 07 01 12 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
  • 07 01 80 - Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych
  • 07 01 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 07 02 01* - Inne nie wymienione odpady
  • 07 02 03* - Wody popłuczne i ługi macierzyste
  • 07 02 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 02 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 02 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
  • 07 02 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 02 10* - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
  • 07 02 11* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 07 02 12 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
  • 07 02 14* - Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
  • 07 02 15 - Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
  • 07 02 16* - Odpady zawierające niebezpieczne silikony
  • 07 02 17 - Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
  • 07 02 80 - Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
  • 07 02 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 07 03 01* - Wody popłuczne i ługi macierzyste
  • 07 03 03* - Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 03 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 03 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 03 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
  • 07 03 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 03 10* - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
  • 07 03 11* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 07 03 12 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
  • 07 03 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 07 04 01* - Wody popłuczne i ługi macierzyste
  • 07 04 03* - Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 04 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 04 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 04 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
  • 07 04 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 04 10* - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
  • 07 04 11* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 07 04 12 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
  • 07 04 13 - Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
  • 07 04 81 - Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
  • 07 04 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 07 05 01* - Wody popłuczne i ługi macierzyste
  • 07 05 03* - Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 05 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 05 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 05 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
  • 07 05 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 05 10 - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
  • 07 05 11* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 07 05 12 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
  • 07 05 13* - Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
  • 07 05 14 - Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
  • 07 05 80* - Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
  • 07 05 81 - Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
  • 07 05 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 07 06 01* - Wody popłuczne i ługi macierzyste
  • 07 06 03* - Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 06 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 06 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 06 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
  • 07 06 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 06 10* - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
  • 07 06 11* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 07 06 12 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
  • 07 06 80 - Ziemia bieląca z rafinacji oleju
  • 07 06 81 - Zwroty kosmetyków i próbek
  • 07 06 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 07 07 01* - Wody popłuczne i ługi macierzyste
  • 07 07 03* - Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 07 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 07 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 07 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
  • 07 07 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 07 10* - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
  • 07 07 11* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 07 07 12 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
  • 07 07 99 - Inne nie wymienione odpady
 • KOD 08
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  • 08 01 12 - Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
  • 08 01 13* - Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  • 08 01 14 - Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
  • 08 01 15* - Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  • 08 01 16 - Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
  • 08 01 17* - Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  • 08 01 18 - Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
  • 08 01 19* - Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  • 08 01 20 - Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
  • 08 01 21* - Zmywacz farb lub lakierów
  • 08 01 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 08 02 01 - Odpady proszków powlekających
  • 08 02 02 - Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
  • 08 02 03 - Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
  • 08 02 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 08 03 07 - Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
  • 08 03 08 - Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
  • 08 03 12* - Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
  • 08 03 13 - Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
  • 08 03 14* - Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
  • 08 03 15 - Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
  • 08 03 16* - Zużyte roztwory trawiące
  • 08 03 19* - Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
  • 08 03 80 - Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
  • 08 03 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 08 04 09* - Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  • 08 04 10 - Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
  • 08 04 11* - Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  • 08 04 12 - Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
  • 08 04 13* - Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  • 08 04 14 - Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
  • 08 04 15* - Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  • 08 04 16 - Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
  • 08 04 17* - Olej żywiczny
  • 08 04 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 08 05 01* - Odpady izocyjanianów
 • KOD 09
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 09 01 01* - Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
  • 09 01 02* - Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
  • 09 01 03* - Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
  • 09 01 04* - Roztwory utrwalaczy
  • 09 01 05* - Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających
  • 09 01 06* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
  • 09 01 07 - Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
  • 09 01 13* - Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06
  • 09 01 80* - Przeterminowane odczynniki fotograficzne
  • 09 01 99 - Inne nie wymienione odpady
 • KOD 10
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 10 01 09* - Kwas siarkowy
  • 10 01 16* - Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 01 18* - Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 01 19 - Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
  • 10 01 20* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 01 21 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
  • 10 01 22* - Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 01 23 - Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
  • 10 01 26 - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
  • 10 01 82 - Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
  • 10 01 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 10 02 07* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 02 11* - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
  • 10 02 12 - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
  • 10 02 13* - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 02 14 - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
  • 10 02 15 - Inne szlamy i osady pofiltracyjne
  • 10 02 81 - Odpadowy siarczan żelazawy
  • 10 02 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 10 03 - Odpady z hutnictwa aluminium
  • 10 03 02 - Odpadowe anody
  • 10 03 05 - Odpady tlenku glinu
  • 10 03 08* - Słone żużle z produkcji wtórnej
  • 10 03 19* - Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 03 20 - Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
  • 10 03 21* - Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 03 22 - Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
  • 10 03 23* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 03 24 - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
  • 10 03 25* - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 03 26 - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
  • 10 03 27* - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
  • 10 03 28 - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27
  • 10 03 29* - Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 03 30 - Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
  • 10 03 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 10 04 04* - Pyły z gazów odlotowych
  • 10 04 05* - Inne cząstki i pyły
  • 10 04 06* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
  • 10 04 07* - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
  • 10 04 09* - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
  • 10 04 10 - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
  • 10 04 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 10 05 03* - Pyły z gazów odlotowych
  • 10 05 05* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
  • 10 05 06* - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
  • 10 05 08* - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
  • 10 05 08* - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
  • 10 05 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 10 06 03* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
  • 10 06 06* - Pyły z gazów odlotowych
  • 10 06 07* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
  • 10 06 09* - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
  • 10 06 10 - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
  • 10 06 99 - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
  • 10 07 03 - Inne nie wymienione odpady
  • 10 07 04 - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
  • 10 07 05 - Inne cząstki i pyły
  • 10 07 07* - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
  • 10 07 08 - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
  • 10 07 99 - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
  • 10 08 13 - Inne nie wymienione odpady
  • 10 08 14 - Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
  • 10 08 15* - Odpadowe anody
  • 10 08 17* - Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 08 18 - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 08 19* - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
  • 10 08 20 - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
  • 10 08 99 - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
  • 10 09 09* - Inne nie wymienione odpady
  • 10 09 10 - Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 09 11* - Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
  • 10 09 13* - Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 09 14 - Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 09 15* - Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
  • 10 09 16 - Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
  • 10 09 99 - Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
  • 10 10 09* - Inne nie wymienione odpady
  • 10 10 10 - Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 10 11* - Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
  • 10 10 13* - Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 10 14 - Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 10 15* - Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
  • 10 10 16 - Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
  • 10 10 99 - Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
  • 10 11 09* - Inne nie wymienione odpady
  • 10 11 11* - Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 11 13* - Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
  • 10 11 14 - Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 11 15* - Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
  • 10 11 17* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 11 18 - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 11 19* - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
  • 10 11 20 - Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 11 80 - Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
  • 10 11 99 - Szlamy fluorokrzemianowe
  • 10 12 09* - Inne nie wymienione odpady
  • 10 12 10 - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 12 11* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
  • 10 12 13 - Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
  • 10 12 99 - Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • 10 13 04 - Inne nie wymienione odpady
  • 10 13 06 - Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
  • 10 13 07 - Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
  • 10 13 11 - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
  • 10 13 12* - Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
  • 10 13 13 - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 13 14 - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
  • 10 13 80 - Odpady betonowe i szlam betonowy
  • 10 13 81 - Odpady z produkcji cementu
  • 10 13 82 - Odpady z produkcji gipsu
  • 10 13 99 - Wybrakowane wyroby
 • KOD 11
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 11 01 05* - Kwasy trawiące
  • 11 01 06* - Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
  • 11 01 07* - Alkalia trawiące
  • 11 01 08* - Osady i szlamy z fosforanowania
  • 11 01 09* - Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
  • 11 01 10 - Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
  • 11 01 11* - Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
  • 11 01 12 - Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
  • 11 01 13* - Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
  • 11 01 14 - Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
  • 11 01 15* - Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
  • 11 01 16* - Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
  • 11 01 98* - Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
  • 11 01 99 - Inne nie wymienione odpady11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
  • 11 02 02* - Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
  • 11 02 03 - Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
  • 11 02 05 - Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
  • 11 02 06 - Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
  • 11 02 07* - Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
  • 11 02 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 11 03 01* - Odpady zawierające cyjanki
  • 11 03 02* - Inne odpady11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
  • 11 05 03* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
  • 11 05 04* - Zużyty topnik
  • 11 05 99 - Inne nie wymienione odpady
 • KOD 12
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
  • 12 01 02 - Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
  • 12 01 03 - Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
  • 12 01 04 - Cząstki i pyły metali nieżelaznych
  • 12 01 05 - Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
  • 12 01 06* - Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
  • 12 01 07* - Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
  • 12 01 08* - Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
  • 12 01 09* - Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców
  • 12 01 10* - Syntetyczne oleje z obróbki metali
  • 12 01 12* - Zużyte woski i tłuszcze
  • 12 01 13 - Odpady spawalnicze
  • 12 01 14* - Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
  • 12 01 15 - Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
  • 12 01 16* - Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
  • 12 01 17 - Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
  • 12 01 18* - Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
  • 12 01 19* - Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
  • 12 01 20* - Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
  • 12 01 21 - Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
  • 12 01 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 12 03 01* - Wodne ciecze myjące
  • 12 03 02* - Odpady z odtłuszczania parą
 • KOD 13
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
  • 13 01 05* - Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
  • 13 01 09* - Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
  • 13 01 10* - Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
  • 13 01 11* - Syntetyczne oleje hydrauliczne
  • 13 01 12* - Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
  • 13 01 13* - Inne oleje hydrauliczne13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  • 13 02 04* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
  • 13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
  • 13 02 06* - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  • 13 02 07* - Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
  • 13 02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  • 13 03 06* - Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne
  • 13 03 07* - Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
  • 13 03 08* - Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03
  • 13 03 09* - Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
  • 13 03 10* - Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła13 04 Oleje zęzowe
  • 13 04 01* - Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
  • 13 04 02* - Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
  • 13 04 03* - Oleje zęzowe ze statków morskich
  • 13 05 01* - Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
  • 13 05 02* - Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
  • 13 05 03* - Szlamy z kolektorów
  • 13 05 06* - Olej z odwadniania olejów w separatorach
  • 13 05 07* - Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
  • 13 05 08* - Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
  • 13 07 01* - Olej opałowy i olej napędowy
  • 13 07 03* - Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
  • 13 08 01* - Szlamy lub emulsje z odsalania
  • 13 08 02* - Inne emulsje
  • 13 08 80 - Zaolejone odpady stałe ze statków
  • 13 08 99* - Inne nie wymienione odpady
 • KOD 14
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 14 06 03* - Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
  • 14 06 05* - Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
 • KOD 15
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
  • 15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
  • 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
  • 15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
 • KOD 16
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 16 01 08* - Elementy zawierające rtęć
  • 16 01 13* - Płyny hamulcowe
  • 16 01 14* - Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
  • 16 01 15 - Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
  • 16 01 16 - Zbiorniki na gaz skroplony
  • 16 01 21* - Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
  • 16 01 22 - Inne nie wymienione elementy
  • 16 01 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
  • 16 03 03* - Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
  • 16 03 04 - Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
  • 16 03 05* - Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
  • 16 03 06 - Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
  • 16 03 80 - Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia16 04 Odpady materiałów wybuchowych
  • 16 05 04* - Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
  • 16 05 05 - Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
  • 16 05 06* - Chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne
  • w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
  • 16 05 07* - Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
  • 16 05 08* - Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
  • 16 05 09 - Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 0816 06 Baterie i akumulatory
  • 16 06 06* - Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
  • 16 07 08* - Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
  • 16 07 09* - Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
  • 16 07 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 16 08 01 - Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
  • 16 08 02* - Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe ( 2 ) lub ich niebezpieczne związki
  • 16 08 03 - Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
  • 16 08 04 - Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
  • 16 08 05* - Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
  • 16 08 06* - Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
  • 16 08 07* - Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi16 09 Substancje utleniające
  • 16 09 01* - Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
  • 16 09 02* - Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
  • 16 09 03* - Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
 • KOD 17
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 17 01 06* - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
  • 17 01 82 - Inne nie wymienione odpady17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
  • 17 02 03 - Tworzywa sztuczne
  • 17 02 04* - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)17 03
  • 17 03 03 - Smoła i produkty smołowe
  • 17 04 07 - Mieszaniny metali
  • 17 04 09* - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
  • 17 04 10* - Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
  • 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 1017 05 Gleba i ziemia
  • (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
  • 17 05 03* - Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
  • 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
  • 17 05 05* - Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
  • 17 06 03* - Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
  • 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
  • 17 08 01* - Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
  • 17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
  • 17 09 01* - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
  • 17 09 03* - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
 • KOD 18
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
  • 18 01 04 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
  • 18 01 06* - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
  • 18 01 07 - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
  • 18 01 09 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08
  • 18 01 10* - Odpady amalgamatu dentystycznego
  • 18 01 81 - Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80
  • 18 02 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
  • 18 02 03 - Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
  • 18 02 05* - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
  • 18 02 06 - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
  • 18 02 08 - Leki inne niż wymienione w 18 02 07
 • KOD 19
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 19 01 05* - Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
  • 19 01 06* - Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
  • 19 01 07* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
  • 19 01 10* - Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
  • 19 01 11* - Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
  • 19 01 13* - Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
  • 19 01 15* - Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
  • 19 01 17* - Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
  • 19 01 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 19 02 03 - Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
  • 19 02 04* - Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
  • 19 02 05* - Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
  • 19 02 06 - Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
  • 19 02 07* - Oleje i koncentraty z separacji
  • 19 02 11* - Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
  • 19 02 99 - Inne nie wymienione odpady19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone( 3 )
  • 19 03 04* - Odpady niebezpieczne częściowo ( 4) stabilizowane
  • 19 03 05 - Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
  • 19 03 06* - Odpady niebezpieczne zestalone
  • 19 03 07 - Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 0619 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
  • 19 04 02* - Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
  • 19 04 03* - Nie zeszklona faza stała
  • 19 04 04 - Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania
  • 19 05 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 19 06 03 - Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
  • 19 06 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 19 08 01 - Skratki
  • 19 08 02 - Zawartość piaskowników
  • 19 08 06* - Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
  • 19 08 07* - Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
  • 19 08 08* - Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
  • 19 08 09 - Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
  • 19 08 10* - Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
 • KOD 20
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 20 01 14* - Kwasy
  • 20 01 15* - Alkalia
  • 20 01 17* - Odczynniki fotograficzne
  • 20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne
  • 20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
  • 20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
  • 20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
  • 20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
  • 20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
  • 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31
  • 20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne
  • 20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
  • 20 01 99 - Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
  • 20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

 

transport odpadów niebezpiecznych

instalacja do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych