Odpady przemysłu chemii nieorganicznej

Kryteria podziału związków chemicznych ulegały licznym zmianom, obecnie przyjmuje się, że do nieorganicznych zaliczamy wszystkie substancje, które nie zawierają w swojej strukturze wiązania węgiel - wodór. Wiele z nich powszechnie wykorzystywanych jest w różnorodnych gałęziach przemysłu. Wśród przykładów wymienić można kwas siarkowy, który znalazł zastosowanie przy produkcji barwników, nawozów i pełni funkcję elektrolitu w akumulatorach, a także wodorotlenek sodu używany w produkcji mydeł lub kauczuku. Większość tych związków chemicznych wykazuje szkodliwe działanie na środowisko naturalne i może być groźna dla zdrowia, dlatego też traktowana jest jako szczególnie niebezpieczne odpady, oznaczone wspólnym numerem 06.

Nasza firma zajmuje się profesjonalną utylizacją pozostałości kwasów, wodorotlenków, soli, tlenków metali ciężkich oraz innych substancji pochodzenia nieorganicznego.transport odpadów niebezpiecznych