Odpady przemysłu chemii organicznej

Grupa odpadów oznaczona w klasyfikacji liczbą “07” należy do najliczniejszych, ponieważ obejmuje ona substancje organiczne wykorzystywane w praktycznie każdej branży. Jako przykład wskazać można rozpuszczalniki i ługi macierzyste, wapna pokarbidowe, wody popłuczne oraz pozostałości po różnego rodzaju destylacjach. Wiele z tych mieszanin zawierać może niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia związki chemiczne. W kategorii tej znalazły się również odpady pochodzenia silikonowego i gumowego, a także zwroty kosmetyków i próbek, które nie powinny przedostawać się do środowiska naturalnego.

Unieszkodliwianie zanieczyszczeń zaliczanych do kategorii “07” poprzedzane jest szczegółowymi analizami, dzięki którym możliwa jest prawidłowa selekcja odbieranych od klientów odpadów. Nowoczesny park przemysłowy pozwala nam zagwarantować, że wszystkie powierzone nam złoża zostaną przetworzone w sposób zgodny z obowiązującymi normami i bezpieczny dla środowiska.transport odpadów niebezpiecznych